Database of O'Hara People

 

home | tree menu | messages | people

 

Search results for 1900-1909

 

id Forenames Surnames Dates Locations Origin Messages
30 - ? O'Hara 1900s IR CLARE 007
31 -? Leddy, O'Hara 1900s ? IR CLARE 007
234 -?, Police Sergant O'Hara c. 1900 IR CLARE, LAOIS 072
616 Agnes O'Hara c. 1900 PA MAYO 254
463 Anna, Veronica O'Hara 1872, 1904, 1922 PA, CO, CA 181
158 Anthony, F. O'Hara 1900-07-29 MO 049, 119
615 Barbara O'Hara c. 1900 PA MAYO 254
495 Billy O'Hara 1900, 1910 EN 205
399 Bridget McCormick, O'Hara 1838-10-01 ?; 1901 IR, QB ? MAYO 156
617 Catherine O'Hara c. 1900 PA MAYO 254
97 Emmett O'Hara c. 1900 PA 036
480 Frances O'Hara, Monan 1908+ IR DUBLIN 193
613 Frank O'Hara c. 1900 PA MAYO 254
614 Henry O'Hara c. 1900 PA MAYO 254
479 Hugh O'Hara, Monan 1873, 1908+ IR DUBLIN 193, 198, 273
404 James O'Hara 1877-03-28; 1901 QB 156
18 James, Edward O'Hara 1865, 1909 ON?, PA?, NJ? 002
74 John O'Hara 1850s, 1900 PA, MA DERRY 028, 030, 031, 039
434 John O'Hara 1888, 1905 SL DERRY ? 165
129 Mabel, Magdaline Ballard, O'Hara 1904-09-04 MA 039
156 Mary Stinson, O'Hara 1900 MO 049, 119, 259
1 Mary, Bridget O'Hara 1900, 1964 PA?, NJ? 002
403 Patrick (2) O'Hara 1901 QB 156
712 Richard O'Hara 1905 SL 313
78 Richard, J. O'Hara 1870-07-21; 1897-05-09; 1907-07-27 MA 028, 039
357 Rose Grant, O'Hara 1858, 1872, 1901 CN IRELAND 135
356 Thomas O'Hara 1858, 1872, 1901 CN IRELAND 135
155 William O'Hara 1860s, 1900 MO 049, 119, 259
421 William, "uncle Billie" O'Hara 1908, 1973 QB 156
77 William, Francis O'Hara 1876-07-13; 1904-09-04; 1967-05-09 MA, ME 028, 039

 

home | tree menu | messages | people