Database of O'Hara People

 

home | tree menu | messages | people

 

Search results for New York

 

id Forenames Surnames Dates Locations Origin Messages
469 - ? O'Hara 1838, 1880 NY SLIGO 186
38 -? O'Hara NY, NJ ROSCOMMON 013
498 Alice Fay, O'Hara 1828-07; 1859-01-18;1867, 1870, ON, NY IRELAND 206
510 Anna O'Hara 1860s, 1870s ON, NY 206
638 Anthony O'Hara 2005+ NY 265
630 Ava O'Hara 2005+ NY 260
102 Bartlett O'Hara NY 038
563 Bryan O'Hara 1845; 1850-07; NY IRELAND ? 227
49 Catherine Hewson, O'Hara 1877, c. 1879 EN, NC, MD, NY 018, 019
342 Chris O'Hara 1973?, 2004+ NY 129
195 Christopher, B. O'Hara 2005+ NY 059, 234
562 Denis O'Hara 1843; 1845-07; NY IRELAND ? 227
512 Edna, Martha O'Hara 1870s NY 1870s
52 Edward O'Hara c. 1879 EN, NC, MD, NY 019
643 Edward O'Hara 2005+ NY 272
280 Edward, Joseph O'Hara 1889-01-15; 1973-01-03 NY 091
344 Elizabeth O'Hara, Wallace 1870s, 1893 NY 131
341 Elizabeth, Margaret ? O'Hara c. 1845, 1875 NY IRELAND 127, 281, 288,
222 Ellen Touhey, O'Hara PA?, NY 066
506 Eugene, O. O'Hara 1860s, 1870s ON, NY 206
340 Felix O'Hara c. 1845, 1875 NY IRELAND 127, 281, 288
282 Florence O'Hara 1894-08 NY 091
621 Francis O'Hara NY, PA ? 257
283 George O'Hara 1897-02; 1961-10-15 NY 091
50 George, Patrick O'Hara 1877-11-12 (1877-12-11?); c.1879; 1898 EN, NC, MD, NY SLIGO ? 018, 019
277 Hanna Doran, O'Hara 1858-08 NY IRELAND 091
561 Hannah Vaughn, O'Hara 1820, 1850-07; NY IRELAND ? 227
698 Jack O'Hara 1979 NY, IR MAYO ? 305
560 James O'Hara 1814, 1850-07; NY IRELAND ? 227
586 James O'Hara 1880s, 1890s NY ROSCOMMON 069, 235
504 James (3) O'Hara 1860s, 1870s ON, NY 206
564 James, Jr. O'Hara 1850-07; 1873+ NY, IL IRELAND ? 227
624 Janet, L O'Hara 1967 NY, PA ? 257
709 Johanna O'Hara, Henry c. 1840, 1869 NY, CA IRELAND 311
51 John O'Hara c. 1879, 1898 EN, NC, MD, NY 018, 019
511 John O'Hara 1870s NY 206
36 John, F. O'Hara 1895 NY, OH ? 012
475 John, Jack, Terrence O'Hara 1840s, 1850s, 1860s NY IRELAND 191
281 Joseph O'Hara 1891-03 NY 091
629 Kerry O'Hara 2005+ NY 260
317 Martin, A. O'Hara 1953, 1968, 2003+ NY, PA 107, 171
279 Mary O'Hara 1884-03 NY 091
294 Mary Quinn, O'Hara, O'Hora NY 097
54 Mary, Alice O'Hara c. 1879 EN, NC, MD, NY 019
508 Mary, C. O'Hara 1860s, 1870s ON, NY 206
276 Michael O'Hara 1858-11 NY IRELAND 091
48 Michael O'Hara 1877, c.1879 EN, NC, MD, NY SLIGO ? 018, 019
53 Michael (2) O'Hara c. 1879 EN, NC, MD, NY 019
505 Michael (2) O'Hara 1860s, 1870s ON, NY 206
75 Michael, Aloysius O'Hara 1860, 1882-05-29, 1929 MA, NY DERRY 028, 039
623 Michael, J. O'Hara c.1967 NY, PA 257
216 Michael, J. O'Hara 1865 IR, PA?, NY IRELAND 066
620 Michael, Sean O'Hara 1967?, 2005+ NY 257
388 Michael, William O'Hara 2004+ NJ, NY 153
476 Minnie Leyde, O'Hara NY 191
622 Mitchell O'Hara NY, PA ? 257,
284 Nellie O'Hara 1899-10 NY 091
37 Patrick O'Hara 1868 ? IR, NY SLIGO 012
497 Patrick (1) O'Hara 1828-01; 1859-01-18; 1867, 1870, ON, NY 206
507 Patrick (2) O'Hara 1860s, 1870s ON, NY 206
509 Peter (2) O'Hara 1860s, 1870s ON, NY 206
278 Steven O'Hara 1879-12 NY 091
309 Terrance O'Hara 2003+ NY 105
293 Thomas O'Hara, O'Hora NY MAYO 097
415 Thomas, Jr., "Uncle Tom" O'Hara c. 1979 QB, NY 156
71 Timothy O'Hara 1970s, 2001+ NY 026
628 Vincent, Vince O'Hara, O'Hora ? 2005+ NY 260
631 Vivienne O'Hara 2005+ NY 260
468 Walter, Joseph O'Hara 2004+ NY 186

 

home | tree menu | messages | people