Database of O'Hara Persons

 

home | tree menu | forum | persons

 

Search results for 1990-1999

 

id Forenames Surnames Dates Locations Origin Entries
2209 Ann O'Hara, Haring ? 1993 PA 943
2322 Anne O'Hara 1912, 1994 MN 981
1934 Evelyn Johnson, O'Hara 1917-10-23; 1947-07-05; 1990-07-31 NY 804
380 Helen, Ellen, Rita O'Hara 1907?, 1999 PA 133
2134 John, Thomas O'Hara 1920-03-24; 1999-11-02 CT, TX 890, 980
1507 Kevin, Thomas O'Hara 1997-10-23 IL 659
1941 Michael, C. O'Hara 1953-10-08; 1979-09-08; 1995-06-05; 2003+ NY 804
1333 Peter O'Hara 1960+, 1997 ? EN, WL ENGLAND 572, 573
1043 Robert, William O'Hara 1922-01-02; 1998-12-14 CT, NY ? 392, 616, 645
1788 Roseann O'Hara 1999, 2000 ? PA, NJ 784
1045 William, Homer, Sr. O'Hara 1910-03-05; 1991-04-11 MA 618, 1 1 9 3, 1 1 9 4, 1 1 9 9,
267 William, John O'Hara 1997-06-29 AU 057

 

home | tree menu | forum | persons