Database of O'Hara Persons

 

home | tree menu | forum | persons

 

Search results for Missouri

 

id Forenames Surnames Dates Locations Origin Entries
401 Albert, Richard O'Hara MO, TX, CA 106
2681 Alice, P. O'Hara c. 1918, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
1506 Angela, Marie Mataya, O'Hara 1967-08-05 MO 659
1972 Charles O'Hara 1875, 1900 MO 821
1414 Charles, Melsom O'Hara 1861, 1886 MO, IL, PA 605
2506 David O'Hara MO 1 0 7 2, 1 1 2 1, 1 1 2 2, 1 1 2 3, 1 1 3 4,
2512 Edward O'Hara 1878?, 1880 MO 1 0 8 5, 1 0 8 6,
2505 Elizabeth, Lizzie Miehe, O'Hara MO 1 0 7 2, 1 0 8 7, 1 0 9 7, 1 0 9 9,
944 Ellen Mooney, O'Hara, Wilson 1859 MO 335
1416 Emma O'Hara 1840s MO, IL 605
946 Emma O'Hara, Wilson MO 335
2682 Eugene, D. O'Hara c.1923, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
397 Francis, Joseph O'Hara 1880, 1900 MO, TX, CA CORK ? 106
438 Francis, P. O'Hara 1884 MO 121
400 Francis, Paul O'Hara MO, TX, CA 106
1977 Irene O'Hara MO 821
2674 Ivanna O'Hara 1882, 1930+ KY, MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
573 John O'Hara 1805, 1831, 1848, 1850 CN, PA, IL, MO 178
942 John, B. O'Hara 1859, 1865 ? MO 335
402 John, Gerald O'Hara MO, TX, CA 106
1412 John, M. O'Hara 1805, 1831, 1850 CN, PA, MO, IL 605
1418 John, Marcus O'Hara 1840s MO, IL 605
399 Joseph, Jerome O'Hara MO, TX, CA 106
2680 Katherine, H. O'Hara c.1916, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
2673 Kathryn O'Hara c. 1910, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
943 Lawrence O'Hara MO 335
1974 Lillian O'Hara, Engle 1921 ?, >=2002 MO 821
2508 Maraget, Margaret ? O'Hara 1850?, 1880 PA, MO ? 1 0 8 5, 1 0 8 6,
398 Margaret L'Huillier, O'Hara 1880, 1900 MO, TX, CA 106
945 Margaret O'Hara, Wilson MO 335
1417 Martha, Price O'Hara 1840s MO, IL 605
1413 Mary Melsom, O'Hara 1831, 1850 PA, MO, IL 605
949 Mary, Ann O'Hara ?, Near 1842 ?, 1870, 1885 PA, MO, ON 337
1415 Mary, Louise O'Hara 1840s MO, IL 605
1973 Mary, Margaret May, O'Hara 1900 MO 821
2509 Maud O'Hara 1875?, 1880 MO 1 0 8 5, 1 0 8 6,
2677 Nellie, M. O'Hara c. 1908, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
439 Patrick, Thomas O'Hara 1850 ? MO ? ARMAGH 121
2678 Pauline O'Hara c.1910, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
2503 Peter, (= Daniel, Peter ) O'Hara 1858-01-18; 1860, 1880+ NY, MO, IL ? 1 0 7 2, 1 0 8 2, 1 0 8 4, 1 0 8 5, 1 0 8 6, 1 0 8 7, 1 0 9 3, 1 0 9 4, 1 0 9 5, 1 0 9 7, 1 0 9 9, 1 1 0 0, 1 1 2 1, 1 1 2 2, 1 1 2 5, 1 1 3 0, 1 1 3 3, 1 1 3 4, 1 1 4 6,
232 Ruth O'Hara, Taggart 1905-01-20 MO 050
2510 Thomas (2) O'Hara 1877?, 1880 MO 1 0 8 5, 1 0 8 6, 1 0 9 7,
2500 Thomas, Jefferson O'Hara 1815, 1822, 1851-06-30, 1870+ NY, MO 1 0 7 2, 1 0 8 2, 1 0 8 4, 1 0 9 3, 1 0 9 4, 1 0 9 5, 1 1 0 0, 1 1 2 1, 1 1 2 2, 1 1 2 5, 1 1 2 6, 1 1 2 7, 1 1 2 8, 1 1 3 0, 1 1 4 6,
2507 Thos, Tom, Thomas ? O'Hara 1852?,1880 NY, MO? 1 0 8 5, 1 0 8 6, 1 0 9 7,
2679 Van, M. O'Hara c.1913, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
2511 Vaughn O'Hara 1878?, 1880 MO 1 0 8 5, 1 0 8 6,
2658 Walter O'Hara 1903-08-05; 1979-04 MO 1 1 4 3, 1 1 5 1, 1 1 5 4, 1 1 5 7,
2672 Walter O'Hara 1904-05-05; 1949-06 CA, MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
2671 Walter, J. (?) O'Hara 1883, 1884, 1910, 1920, NY, MO 1 1 5 2,
2675 Walter, V. O'Hara c.1905, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,
2676 William, R. O'Hara c. 1907, 1930+ MO 1 1 5 1, 1 1 5 7,

 

home | tree menu | forum | persons